Vedením ke změnám

Projekt šíří přístup provázení změnou týmů OSPOD v Pk. Vedení týmů ke změně spolu s cíleným vzděláváním má potenciál zlepšit situaci rodiny v krizi. Projektem bude navázána spolupráe s OSPOD v kraji skrze manažerský rozvoj vedoucích týmů. 3 další OSPOD budou provedeny první fází provázení změnou. Projekt se zaměří na adaptaci přístupu provázení změnou v týmu OSPOD Pk. Zároveň pokračuje spolupráce s OSPOD, které již prošly změnou, pracovníci pilotně vyzkouší využití metody Appreciative inquiry.

 

Aktivity projektu:

KA 1 – Manažerský rozvoj vedoucích OSPOD

KA 2 – Provázení změnou dalších OSPOD

KA 3 – Individuální vzdělávání OSPOD Pk

KA 4 – Přístup Appreciative inquiry

 

Celkové náklady projektu:

1 499 702,40 Kč, zdroje financování projektu se skládají z ESF (95 %) a podílu Pardubického kraje (5 %)

 

Zahájení projektu: 1. 9. 2024

Ukončení projektu: 31. 5. 2024

 

Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Netolická, manažerka projektu, katerina.netolicka@pardubickykraj.cz

 

Projekt číslo CZ.03.03.01/00/22_022/0001967

Spolufinancováno Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost Plus