Transformace péče o ohrožené děti a mládež

Základní informace

Projekt „Transformace péče o ohrožené děti a mládež“ je spolufinancovaný z fondů EHP a Norska 2009 – 2014 v rámci programu CZ-04 Ohrožené děti a mládež. Do projektu je zahrnuto všech osm pobytových zařízení pro ohrožené děti a mládež zřizovaných Pardubickým krajem (Dětský domov Holice, Dětský domov Pardubice, Dětský domov Dolní Čermná, Dětský domov Polička, Dětský domov Moravská Třebová, Dětské centrum Veská, Dětský domov pro děti od 1 do 3 let Holice, Dětské centrum Svitavy).

Cílem projektu je vytvoření osmi transformačních plánů pobytových zařízení zřizovaných Pardubickým krajem. 

Zahájení projektu: 1. 2. 2015

Ukončení projektu: 30. 4. 2017

 

Aktivity projektu:

 •       Zpracování analýz
 •       Vzdělávací aktivity
 •       Komunikační strategie
 •       Podpora tvorby transformačních plánů

 

Organizační struktura projektu:

 •       řídící tým (radní pro oblast zdravotnictví, školství, sociálních věcí, vedoucí gesčních odborů, projektový manažer),
 •       projektový tým (vedoucí odboru zdravotnictví, školství, sociálních věcí, pracovníci gesčních odborů, projektový manažer, finanční manažer, zástupci zapojených zařízení, zástupce externího dodavatele),
 •       transformační týmy (pracovníci gesčních odborů Krajského úřadu Pardubického kraje, zaměstnanci zařízení, externí dodavatel).

 

Dodatečná aktivita:

Pardubický kraj využil možnosti prodloužit dobu trvání projektu do 30. 4. 2017 a realizoval následující aktivity:

 •       Vzdělávání cílových skupin projektu
 •       Zpracování dokumentací, metodik a pracovních postupů pro nově vzniklé nebo transformované služby
 •       Komunikační strategie – jednání u kulatých stolů, tisk letáků pro nově vzniklé služby
 •       Zpracování krajské strategie pro oblast péče o ohrožené děti a mládež
 •       Zahraniční stáže v partnerských regionech Pardubického kraje