Žádosti do dotačního programu Pardubický kraj pro rodinu lze podat do 31. ledna

Pardubický kraj dlouhodobě podporuje prorodinné aktivity neziskových organizací, škol a školských zařízení, které se v této oblasti dlouhodobě pohybují.

Čas máte do 31. ledna 2024

Do 31. ledna 2024 můžete podávat své zajímavé projekty elektronicky přes dotační portál Pardubického kraje: https://dotace.pardubickykraj.cz/grants.

Kde najdete více informací?

Více informací o programu Pardubický kraj pro rodinu najdete zde:

https://krajprorodinu.cz/zadate-o-financni-prispevek…/

https://krajprorodinu.cz/rodina/rodinna-politika/dotacni-program-kraj-pro-rodinu/