Pěstoun na přechodnou dobu je smysluplné poslání

 


Pěstouni na přechodnou dobu
jsou součástí systému náhradní rodinné péče v České republice.

Pokud musí být dítě (zpravidla se jedná o ty menší) z vážných důvodů umístěno mimo vlastní rodinu, jsou tím nejlepším z možných řešení přechodní pěstouni.

Rodiče mají možnost stabilizovat si poměry. Pokud se jim to nepodaří, orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) hledá dítěti náhradní rodinu.

Co nabízí přechodní pěstouni?

Přechodní pěstouni nabízí lásku, zázemí a bezpečí dítěti, které se ocitlo mimo svou vlastní rodinu.

přechodnými pěstouny se nedávno setkal také radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

Zájem o přechodné pěstounství vzrostl

„Máme velkou radost, že se nám zájem o přechodné pěstounství rozrostl. V minulých letech se nám za rok hlásili 3-4 zájemci. V loňském roce jich bylo 16. Přikládám to zvýšené propagaci tohoto povolání jak naším krajem a doprovodnými organizacemi, tak i dokumentárními seriály České televize Plné hnízdo a Děti narozené dvakrát,“ sdělil Pavel Šotola.

„Lidé si uvědomují, že v tomto případě se jedná o plnohodnotné zaměstnání, které ale není ohraničeno osmihodinovou pracovní dobou. Jednotlivci či rodiny se po absolvování přípravy o dítě starají 24 hodin a sedm dní v týdnu. Někdy je u nich dítě pár dnů, týdnů či rok. Pak se buď vrací do vlastní rodiny, nebo se předává dlouhodobým pěstounům či osvojitelům. Jak slyšíme od pěstounů, hlavním důvodem jejich rozhodnutí bývá pomoc dítěti na jeho cestě životem a snaha udělat něco smysluplného v době, kdy na to mají čas a podmínky,“ podotkl radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor.

Kraj se snaží zájemcům o pěstounství pomáhat

Pardubický kraj se snaží zájemcům o pěstounství usnadnit přípravu, která se v minulosti odehrávala pouze v krajské Poradně pro rodinu v Pardubicích. Nyní jsou do ní zapojeny i další dvě organizace, takže není potřeba tak dlouho čekat na proces přípravy na pěstounství.

„Myslím, že pěstouni oceňují, že se v přípravě dozví nejen ty hezké věci, které pěstounství přináší, ale i to, jak se vyrovnávat se složitějšími situacemi,“ komentoval zkušenosti pěstounů ze setkání Pavel Šotola.

Jak to vypadá v Pardubickém kraji?

V současné době je u přechodných pěstounů v Pardubickém kraji umístěno 28 dětí, z toho je 20 mladších tří let. Ze statistiky z minulých let vyplývá, že nejvíce dětí od přechodných pěstounů přechází do dlouhodobé pěstounské péče, menší část se vrátí k rodičům a některé děti jsou osvojeny.

Pěstounská péče na přechodnou dobu je náročná. Někteří pěstouni po určité době končí, anebo se z nich stávají dlouhodobí pěstouni. Proto je potřeba připravovat stále další zájemce o pěstounství na přechodnou dobu.

Poděkování těm, co se rozhodnout stát se pěstouny

Lidem, kteří se rozhodnout stát se pěstouny, je potřeba vyjádřit velké poděkování, protože se vzdají svého pohodlí ve prospěch cizích dětí a jejich šance na lepší život.