Sociálně-právní ochrana dětí

Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména ochrana práv dítěte na příznivý vývoj dítěte a jeho řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte včetně ochrany jeho jmění a působení směrem k obnovení narušených funkcí rodiny a zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.

Hledám…

Kontakty

Vedoucí oddělení:
Mgr. Petra Bílá
tel.č.: +420 466 026 157

Pěstounská péče:
Mgr. Radka Jelínková
tel.č.: +420 466 026 430

Osvojení/adopce:
Bc. Barbora Smejkalová, DiS.
tel.č.: +420 466 026 144

ZDVOP, PPPD:
Mgr. Iveta Malá
tel.č.: +420 466 026 493

Koordinátor dětských domovů
Osoby pověřené výkonem SPOD:
Mgr. Petra Kohoutková
tel.č.: +420 466 026

Metodik OSPOD:
Mgr. Zuzana Horáčková
tel.č.: +420 466 026 433