Zeleň u Domova pod hradem Žampach bude vzkvétat. Díky nové retenční nádrži


Pardubický kraj se dlouhodobě snaží zlepšit hospodaření s dešťovou vodou ve svých objektech. Zachycování a využívání srážek přináší při jejich provozu ekologické i ekonomické výhody.

Velká podzemní retenční nádrž

Dalším významným počinem v této oblasti se stal projekt v areálu Domova pod hradem Žampach. Dělníci tam v první polovině června na pozemku vybudovali velkou podzemní retenční nádrž. Ta bude sloužit k uchovávání vody v krajině a zavlažování arboreta.

„Nádrž má kapacitu 210 metrů krychlových dešťové vody. Je navržena z betonových prefabrikátů. Zahrnuje suchou šachtu pro osazení dvou čerpadel. Pardubický kraj do její výstavby a dalších opatření k zadržení vody v Domově pod hradem Žampach investuje téměř osm milionů korun. Dotace z Národního plánu obnovy dosáhne téměř pěti milionů korun. Celý projekt by měl být dokončen do konce letošního září,“ uvedl Pavel Šotola, radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor.