Cenu Křesadlo za dobrovolnictví získala v Hlinsku Hana Zlámalíková

Dobrovolnické centrum Fokusu Vysočina v regionu Hlinsko pod záštitou organizace HESTIA uspořádalo další ročník předávání ceny Křesadlo.

Cena pro Hanu Zlámalíkovou

Symbolika udělované ceny i jejího názvu je více než zřejmá: dobrovolníci jsou těmi, kdo pomáhají vykřesat jiskry lidství. Krajský radní pro sociální péči a neziskový sektor Pardubického kraje Pavel Šotola mohl letos pogratulovat Haně Zlámalíkové. Ta je již dvanáct let stálicí při organizaci programu Centra volného času pro děti a mládež v Centru Jana XXIII.

„Velmi mě potěšilo, co znamená činnost Hany Zlámalíkové pro centrum, u jehož vzniku jsem před lety v Hlinsku byl a pomáhal mu na svět. Právě díky takovým lidem může dál plnit své poslání. Paní Zlámalíková se kromě toho ale zapojuje i do mnoha dalších projektů charitativního rázu. Pomáhá na akcích, na příměstských táborech. Sama vyrábí různé pozvánky a upomínkové předměty pro jejich účastníky. Bylo mi ctí jí poděkovat,“ uvedl Pavel Šotola.

Cena města Hlinsko pro Martina Komárka

Cenu města Hlinsko získal Martin Komárek. Ten se podílí na činnosti spolku Klub zotavení. Jeho cílem je začleňování osob se zkušeností s duševním onemocněním do společnosti. V loňském roce se Martin Komárek stal předsedou tohoto spolku. Zde má na starosti nejen administrativu, ale také program. Také se snaží klub propojovat s podobnými skupinami v kraji. Navíc sám ostatní členy podporuje v tom, aby se podíleli na realizaci programu a byli v klubu aktivní.

Poděkování obdrželi i další dobrovolníci z regionu.

O významu Křesadla

Organizace HESTIA se již 25 let věnuje podpoře, rozvoji a propagaci dobrovolnictví v České republice. Od roku 2001 uděluje HESTIA dobrovolníkům za jejich dlouhodobou práci ve prospěch druhých cenu s názvem Křesadlo.

Hlavním cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit práci dobrovolníků, upozornit na přínos dobrovolnických činností v naší společnosti, zviditelnit příběhy vzájemné a nezištné pomoci a především podpořit další lidi k zapojení se do dobrovolnických aktivit.

Křesadlo se snaží oceněným dobrovolníkům získat respekt k jimi vykonaným aktivitám a zájem širší veřejnosti o dobrovolnickou službu. Jde o symbolické poděkování těm, kteří zdarma svůj volný čas věnují obecně prospěšným činnostem, pomáhají postiženým lidem či vedou různé organizace, které rehabilitují myšlenku dobrovolnictví.

Kdo může nominovat dobrovolníky?

Dobrovolníky nominují neziskové organizace i sami občané. O tom, komu bude náležet ocenění cenou Křesadlo, rozhoduje komise složená ze zástupců neziskových organizací, novinářů, představitelů státní správy a samosprávy a komerčních firem.