Digitální odysea

Moderní technologie se stávají součástí života každého z nás víc a víc. Malé děti zvládají ovládat tablet díky pohádkám, děti na základních školách často mívají chytré telefony.

Co současní senioři?

Co ale současní senioři, pro které je svět moderních technologií nový? Každý jistě máme ve svém okolí nějakého dědečka či babičku, jimž občas musíme pomoci s mobilem, nebo něco najít na internetu.

Projekt Nadace Vodafone

Nadace Vodafone se rozhodla rozjet dlouhodobý projekt Digitální odysea. Ten si dává za cíl dokázat, že moderní technologie a lidé všech generací mohou fungovat společně.

Proto pro seniory připravila ve spolupráci s dalšími partnery vzdělávací programy. Ty je mají naučit ovládat moderní technologie a pak je zcela přirozeně využívat. A to i proto, aby senioři mohli být v kontaktu se svými blízkými.