Srozumitelný úřad: průvodce pomáhá seniorům řešit jejich aktuální životní situace

Hledáte průvodce, který by hlavně seniorkám a seniorům srozumitelnou formou předal základní informace od úřadů?

Ministerstvo vnitra vydalo publikaci Srozumitelný úřad, v níž shrnuje přehled životních situací spojených se seniorskou životní etapou, které starší osoby nejčastěji řeší nebo je pravděpodobné, že se s nimi setkají.

Podává základní informace o oblastech, jako je aktivní život ve stáří, důchodové zabezpečení či sociální dávky a služby. Získáte zde cenné rady, na co má senior právo, jaké povinnosti a možnosti v aktuální životní situaci.

V příručce najdete i mnoho ilustrativních výpočtů pro lepší pochopení daných témat. Mějte však na paměti, že tyto výpočty slouží jen jako příklady a nelze je brát jako směrodatné pro posuzování vlastní situace. Jedná se o složité problematiky. Proto doporučujeme se vždy raději poradit na příslušném úřadě.

V jednotlivých tématech a kapitolách příručka odkazuje na specifické materiály a uvádí instituce, které poskytnou podrobné informace, pomoc a poradenství s ohledem na konkrétní situaci, v níž se senioři ocitli a kterou potřebují řešit.