Sloužili vědě a vlasti. Nová publikace k 175. narození holického dobrodruha Emila Holuba

Sloužili vědě a vlasti. To je název nové publikace, která byla vydána k 175. narození holického cestovatele a dobrodruha Dr. Emila Holuba.

Osudy členů druhé výpravy do Afriky

Její autor Jaromír Tlustý, archivář Státního oblastního archivu v Litoměřicích, se v této knize věnuje pátrání po osudu členů druhé výpravy Dr. Emila Holuba na africký kontinent.

Na sklonku roku 1883 se z Evropy na jih Afriky vypravila osmičlenná expedice. Na rozdíl od Emila Holuba a jeho ženy byli a jsou zbývající členové expedice téměř zapomenuti.

Šest mužů, tři se z Afriky nevrátili

Tato publikace představuje šest mužů, v roce 1883 odhodlaných vydat se spolu se slavným holickým rodákem na černý kontinent, z nichž tři se z Afriky nevrátili…