Festival Pod duhovými křídly se vrátil. A zájem o něj byl enormní

Po delší odmlce způsobené covidovou situací se letos uskutečnil v prostorách ABC Klubu v Pardubicích festival Pod duhovými křídly.

Zde svá kulturní vystoupení předvádějí klienti sociálních služeb v Pardubickém kraji. Ten tuto akci pořádal ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením pro Pardubický kraj.

Od dětí školou povinných až po seniorky

„Naposledy jsme se takto sešli v roce 2019. Proto jsme zjišťovali, jaký mají poskytovatelé sociálních služeb o festival zájem. A ukázalo se, že enormní. Všude, kde se zabývají aktivizací klientů, se chtěli po nějaké době pochlubit tím, co společně nacvičili, a jak se jim to povedlo. Přijelo asi 180 lidí, od těch školou povinných až po téměř stoleté seniorky. Všichni se vzájemně podporovali při jednotlivých vystoupeních,“ uvedl Pavel Šotola, radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor, pod jehož záštitou se festival konal.

Smyslem akce je setkání uživatelů nejrůznějších sociálních služeb a různých cílových skupin. Ty v krátkém programu ukáží, jak dokáží žít kulturou, dobrou zábavou a že se nebojí vystoupit i na pódiu.

Letošní program regionálního kola byl velmi pestrý. K vidění byla nejrůznější taneční vystoupení, muzikál, zazněly známé melodie, populární písně i rytmy bubnů. Sál ožil při závěrečné společné písni „Co je normální“.

Naplněný ABC klub, pohodová atmosféra a rytmické tóny nenechaly lhostejné žádného z účastníků či diváků. Vystoupení „chytila“ za srdce a doslova rozezpívala téměř každého.

„Velká poklona a poděkování patří všem. Jak účinkujícím, tak těm, kteří se na zdařilých vystoupeních podíleli přípravou a s klienty pilně nacvičovali. Obdivuhodně a brilantně vypilovaná vystoupení měla nejen vysokou úroveň a byla nabitá energií. Především však byla milá, vlídná a lidsky hřejivá,“ dodal Pavel Šotola, který také připomenul možnost nominovat na cenu Duhové křídlo 2023.

Nominace na cenu Duhové křídlo 2023

Již jen do konce června 2023 může podávat veřejnost nominace do 11. ročníku ceny Duhové křídlo. Jde o nejvyšší ocenění Pardubického kraje a Národní rady osob se zdravotním postižením Pardubického kraje v sociální oblasti. Každý může touto cestou ocenit záslužnou práci v sociálních službách či vyjádřit své poděkování lidem, kteří pracují a pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Cena je udělována v těchto kategoriích:

Kategorie I – Profesionál,

Kategorie II – Dobrovolník/Filantrop,

Kategorie III – Poskytovatel sociálních služeb,

Kategorie IV – Cena Michala Hašta za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením

Formuláře lze získat elektronicky na webu www.duhovekridlo.cz, zaslat na e-mail pardubice@nrzp.cz, nebo poštou na adresu NRZP ČR Pardubického kraje, K Blahobytu 1763, 530 02 Pardubice-Zelené Předměstí. Kontaktní osobou je Lenka Skokanová, tel. 736 751 202, e-mail: pardubice@nrzp.cz.

Výsledky ceny Duhové křídlo 2023 budou slavnostně vyhlášeny. Nominovaní své ceny převezmou 20. září 2023 ve Svitavách.