Kdo získal nejvyšší krajská ocenění za rok 2022?

Zástupci samosprávy Pardubického kraje udíleli na úterním slavnostním večeru v Domě hudby v Pardubicích nejvyšší krajská ocenění za rok 2022.

V závěru loňského roku je mohla nominovat i široká veřejnost a návrh výběrové komise posuzovali krajští zastupitelé letos v únoru.

Loňský rok byl mimořádný

„Loňský rok byl z pohledu zájmu veřejnosti o oceňování osobností Pardubického kraje zcela mimořádný. To dokazuje, že si tento způsob poděkování našim spoluobčanům získal v našem kraji své pevné místo. Sešlo se nám nejvíce návrhů v historii předávání ocenění. Z nich bylo opravdu velmi těžké vybrat ty nejlepší. Nejen na příkladech všech letos oceněných je vidět, že máme mezi sebou nejen významné osobnosti, které šíří dobré jméno kraje v různých oblastech, ale také vnímavé okolí, které si jejich výjimečnost uvědomuje a váží si jí. Mezi oceněnými tak letos nalezneme osobnosti z oblasti hudby, historie, propagace cestovního ruchu či rozvoje turistického značení. Náš upřímný dík patří také těm, jejichž pohotové jednání bylo zásadní pro život lidí v nečekaných kritických situacích. Také těch bylo letos více, než jsme mohli ocenit, ale symbolické DĚKUJI patří všem,“ řekl hejtman Pardubického Martin Netolický.

Letošní předávání bylo desáté

„Letošní předávání bylo jubilejní desáté. Poprvé jsme myšlenku oceňovat naše výjimečné spoluobčany zrealizovali v roce 2014, a to za rok předcházející. Již tehdy bylo jasné, že vzniká významná tradice, kterou chceme do dalších let dále rozvíjet. Za tu dobu získali nejvyšší krajské vyznamenání osobnosti jako plochodrážník Evžen Erban, sochař Olbram Zoubek, majitelé zámku v Nových Hradech, manželé Kučerovi, disidentka Jarmila Stibicová, architekt Miroslav Řepa nebo váleční veteráni Božena Koutná Ivanová a Vasil Timkovič,“ vyjmenoval některé oceněné hejtman Martin Netolický.

Cenu za zásluhy o Pardubický kraj převzali:

Ing. Ivo Cír

přes 50 let byl značkařem Klubu českých turistů, školení značkařů vedl až do svých 80 let

MgA. Tomáš Židek, Ph.D.

pedagog na pardubické konzervatoři, především pak varhaník, dirigent a sbormistr, převzal například Vysokoškolský umělecký soubor

Alena Mergl Kučerová

badatelka a šiřitelka odkazu svého dědečka Karla Kněze a protifašistického odboje na Pardubicku

JUDr. Lukáš Blažek, PhD.

zakladatel keltského skanzenu Země Keltů v Nasavrkách a jeho hlavních aktivit, a to jak pro školní mládež, tak pro návštěvníky z celé republiky i ze zahraničí

Pavel Tacl

ředitel a majitel Muzea řemesel Letohrad, postupně opravil budovy Nového dvora v Letohradě a vystavil zde na 10 tisíc předmětů či souborů připomínajících různá i zaniklá povolání

Cenu Michala Rabase za záchranu obdrželi:

Petr Jirout

za záchranu holčičky vypadlé z okna do řeky Chrudimky

Nicole Netusil

za záchranu muže topícího se v rybníku Horní Peklo na Chrudimsku

Radim Dostál a Lukáš Bohuněk

jedenáctiletí chlapci zavolali záchranku muži v glykemickém šoku v Bítovanech na Chrudimsku

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický udělil Medaili hejtmana těmto osobám:

Jiří Preclík

ředitel Úřadu Oblastního spolku Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí

Manželé Ludmila a Vlastimil Mičjanovi

legendární taneční mistři z Pardubic

Zástupci partnerských médií udělili Cenu médií:

MUDr. Marku Dvořákovi, PhD., MBA

za přiblížení práce záchranářů a prevenci úrazů prostřednictvím působení na sociální síti Instagram (přes 220 tisíc sledujících)