Projekt Culture Buddy získal nominaci na cenu Mosty

Pardubická radnice přišla v loňském roce s novinkou v podobě pilotního projektu Culture Buddy. Jeho cílem je zprostředkovat kulturní zážitky osobám s duševním či kombinovaným onemocněním.

O tom, že je tento nápad úspěšný, svědčí nejen zájem ze strany klientů, ale i nominace na ceny Mosty 2022, které udílí Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.

Krok správným směrem

„Tato nominace nás opravdu potěšila. Utvrdila nás v názoru, že jsme se vydali správným směrem. Skupina osob, na kterou projekt cílí, totiž zdaleka nemá takové možnosti zapojit se do kulturního dění. Právě tuto skutečnost projekt Culture Buddy postupně mění. Nejen, že roste počet klientů, zájem se zvyšuje také ze strany zapojených organizací a dobrovolníků. Z toho mám opravdu radost,“ podotýká náměstkyně pardubického primátora zodpovědná za oblast kultury Jiřina Klčová, která se zúčastnila slavnostního vyhlášení 20. ročníku cen Mosty ve Slovanském domě v Praze.

Více než osmdesát návštěv kulturních akcí

Klienti s duševním či kombinovaným onemocněním, kteří bojují například se strachem z neznámého prostředí či vyšším počtem cizích lidí, se v rámci prvního ročníku Culture Buddy vydali na kulturní akce v doprovodu dobrovolníka více než osmdesátkrát.

Letos je do projektu, na kterém radnice spolupracuje s Centrem Kosatec a Koalicí nevládek Pardubicka, zapojeno 14 klientů a 14 dobrovolníků. Město ho loni i letos podpořilo částkou 100 000 korun.

Dobrovolník má vstup zdarma

Klient si může vybrat z kulturní nabídky celkem 13 stěžejních kulturních institucí ve městě. Vstupenky jsou do projektu poskytovány s výraznou slevou. Dobrovolník má vstup vždy zdarma. Kromě zajištění doprovodu, zpravidla ve večerních hodinách, poskytne dobrovolník klientovi také další nezbytné informace o povaze vystoupení, jako je třeba doporučený dress code. Dobrovolníky do projektu hledá a vysílá Dobrovolnické centrum Koalice nevládek Pardubicka. Zájemci se mohou hlásit přes registrační formulář dostupný na webu www.dobrokonep.cz nebo přímo na e-mailu dobro@konep.cz či telefonu 775 551 412.

Ceny Mosty 2022

Podstatou udílení cen Mosty, které uděluje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, je ocenit aktivitu, projekt či osobnost, které se významným způsobem podílejí na zlepšení postavení osob se zdravotním postižením.

Jubilejní 20. ročníku cen Mosty měl čtyři kategorie. Ta první, v níž získal nominaci také pardubický magistrát, se zaměřila na instituce veřejné správy. Druhá cílila na nestátní subjekty. Ve třetí kategorii porota vybírala z osobností hnutí osob se zdravotním postižením. Čtvrtou kategorií bylo udělení zvláštní ceny.