Luže postupně zvelebuje hrad Košumberk

Hrad Košumberk je majetkem města Luže, které do jeho záchrany a rozvoje také za přispění Pardubického kraje dlouhodobě investuje.

Záchrana kulturní památky

„Luže má zpracovaný Projekt záchrany kulturní památky hradu Košumberk. Je zaměřený především na statické zajištění stavebních konstrukcí a konzervaci hradní zříceniny. Tento projekt po jednotlivých etapách také díky dílčí podpoře z krajských dotačních programů a státního Programu záchrany architektonického dědictví postupně realizuje. Na letošní rok poskytl jeden milion korun na statické zajištění a konzervaci torza západní části severního křídla, utěsnění a odvodnění vnitřní plochy severního křídla. Dalších 200 tisíc pak město získalo z našeho rozpočtu,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Vybudování sociálních zařízení

Jedním z dalších projektů v hradním areálu je vybudování sociálních zařízení. „Na Košumberku se koná celá řada kulturních a společenských akcí. Pro ty zde však není adekvátní sociální zařízení. To je v tuto chvíli řešeno mobilními toaletami. Město připravuje projekt, který by rádo zahájilo ještě v letošním roce, nejpozději však v průběhu příštího roku. Po zpřesnění projektu jsme připraveni dílčím způsobem pomoci,“ přislíbil Martin Netolický.

Poutní chrám na Chlumku

Kromě hradu Košumberk je dominantou města také Poutní chrám Panny Marie Pomocné na Chlumku. Jeho rekonstrukce byla v minulosti financována z Integrovaného regionálního operačního programu. Město má připravenou studii na kultivaci parku a dalších veřejných prostranství.

„Obdobné projekty na zpřístupnění veřejných prostranství u našich příspěvkových organizací připravujeme za účasti veřejnosti například v České Třebové, Přelouči, Litomyšli, Svitavách či Králíkách. Integrovaný regionální operační program je nyní v tomto opravdu velkou příležitostí,“ vysvětlil hejtman.