Modernizace Záchranné stanice Pasíčka začíná


Výstavba nových léčebných a rozletových voliér a investice do vybavení i do zvýšení efektivity provozu. To je hlavní část projektu modernizace Záchranné stanice Pasíčka nedaleko Proseče na Chrudimsku, který právě začíná.

Seznam zvířat, kterým zachránili život, je dlouhý

Seznam zvířat, kterým pracovníci záchranné stanice pomohli jen v minulém měsíci nebo dokonce zachránili život, je dlouhý. Zraněný ledňáček, káně, ježek nebo netopýr a mnohá další.

Ve snaze rozšířit a zlepšit kvalitu dosavadní poskytované zdravotní péče pro zvířata se také Pardubický kraj podílí na finanční podpoře projektu modernizace stanice. Záchranná stanice Pasíčka totiž nyní obdržela na tuto akci dotaci od Ministerstva životního prostředí ČR.

Potřebná práce, která má velký smysl

Slavnostního poklepání na základní kámen projektu modernizace se zúčastnil kromě jiných i krajský radní pro zemědělství, venkov a životní prostředí Miroslav Krčil.

„Stanice a její zaměstnanci vykonávají dennodenně pro náš region práci, která je potřebná a má velký smysl. Velmi často zde léčí dravce, kteří se zraní při srážce s automobilem. Nebo se starají o další zvířata, která si ublíží například při kontaktu s elektrickým vedením či nárazem do jiných lidmi vytvořených překážek. Musí zde proto projít nutnou rehabilitací. Do volné přírody jsou vypuštěna, až když jsou v plné kondici. Modernizace by tak měla posloužit k posílení kvality poskytované péče. V letošním roce jsme uvolnili 1,5 milionu korun. V příštím roce by měla podpora ze strany Pardubického kraje dosahovat stejné částky. Jsem rád, že se nám podařilo domluvit na podpoře tohoto projektu,“ řekl Miroslav Krčil.

Plánovaná rekonstrukce příjezdové cesty ke stanici

Plánovaná je i rekonstrukce příjezdové cesty ke stanici. Podílet by se na ní měl Pardubický kraj a město Proseč. „Společně jsme se dohodli na opravení příjezdové cesty, která je dlouhodobě ve velmi špatném stavu. Dohoda se týká i konkrétní výše příspěvku na investici ze strany kraje. V této souvislosti děkuji za spolupráci a přístup k řešení panu starostovi Janu Macháčkovi a městu Proseč. Pardubický kraj opravu finančně podpoří 500 tisíci korunami,“ uvedl krajský radní.