Na Kunětické hoře byla dokončena obnova hradního paláce


Návštěvníkům státního hradu Kunětická hora se poprvé otevře i dosud nepřístupné severní křídlo hradního paláce. Díky nově vybudované dřevěné konstrukci nabídne unikátní výhled na hrad a okolí. Hradní expozice bude nově doplněna zvukovými efekty. Gigantický drak – chlouba hradu – na Kunětické hoře zůstává.

Druhá významná obnova z evropských peněz

„Těší mne, že jsme v krátkém čase dokončili na Kunětické hoře již druhou významnou obnovu z evropských peněz. V roce 2021 jsme zpřístupnili Jurkovičův palác. Nyní byl obnoven hradní palác včetně kaple a také zázemí pro kulturní akce v podhradí. To vše symbolicky v roce, kdy si Kunětická hora připomíná 100 let od zahájení rekonstrukce hradu Muzejním spolkem podle projektu Dušana Jurkoviče, 30 let od obnovení návštěvnického provozu a 20 let od vzniku Národního památkového ústavu,“ uvedla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

„Hrad byl dlouhá léta uzavřen kvůli špatnému stavu. V roce 1993 nastoupil stávající kastelán Miloš Jiroušek. Od té doby se z něj dlouhodobě daří činit opět dominantu Pardubicka a jednu z nejnavštěvovanějších památek v celém našem regionu. Ta ožívá také díky řadě kulturních akcí včetně divadelních představení,“ sdělil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Jižní a severní palác ožívají

V letech 2021 až 2023 došlo k úpravě povrchů palácového nádvoří, obnově historických omítek jižního křídla paláce (během níž se například odkrylo rudkové graffiti ještě z doby Pernštejnů), restaurování kamenických prvků, opravě elektrorozvodů a instalaci bezpečnostního osvětlení.

Nově jsou také ozvučeny exteriéry a expoziční prostory. Například u parforsních honů jsou slyšet jezdci a štěkot psů, ve zbrojnici řinčení zbraní a kovářská dílna.

Expozici věnovanou pernštejnskému rybničnímu systému doplní šplouchání vody a hlasy vodního ptactva. Rytířský sál ožije hodováním panstva.

Jedinečný výhled na hrad i okolí

Zásadními změnami prošlo severní křídlo hradního paláce. Díky nové dřevěné konstrukci se návštěvníci poprvé dostanou až do úrovně druhého patra. Odtud budou mít jedinečný výhled na hrad a jeho široké okolí. Ve spodní části někdejšího královského sálu pak bude díky novému dřevěnému pódiu možné pořádání různorodých kulturních akcí.

Žádná zřícenina, ale hrad

Pardubický kraj je v úzkém kontaktu se správou hradu Kunětická hora jak po stránce památkové a historické, tak i v oblasti propagace turistického ruchu.

„Před dvěma lety už bylo zřejmé, že z bývalé zříceniny hradu se stává plnohodnotný hrad. Proto jsme na náklady kraje dali opravit turistické hnědé tabule na hlavních příjezdových komunikacích. Zde bylo podle původního katalogu napsáno, že jde o zříceninu hradu. Teď můžeme směle zvát na Hrad Kunětická hora,“ sdělil náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.

Prohlídky od 13. května

Hradní palác otevře od 13. května, a to formou volných prohlídek. Výklad bude vždy v celou hodinu na palácovém nádvoří.

V rámci projektu „Kunětická hora – divadlo na hradě i v podhradí“ byl také revitalizován přírodní amfiteátr v podhradí. Tato akce navazuje na provedené úpravy okolní zeleně, financované z Operačního programu životního prostředí, a významně zkvalitní zázemí pro konání open air akcí.