Práce v neziskovce donutí člověka vystoupit z komfortní zóny

Marie Benáková je mladá maminka, která se nedávno vrátila po vysokoškolských studiích a mateřské dovolené zpátky do práce. Využila program Koalice nevládek Pardubicka určený k podpoře návratu rodičů na trh práce a nastoupila do Centra Don Bosco, které se stará o mladé lidi odcházející z dětských domovů. Kromě práce s veřejností se začala věnovat také takzvanému fundraisingu, neboli získávání darů pro provoz neziskové veřejně prospěšné organizace. A to není zrovna jednoduché.

Všechno to jsou nové výzvy

 „Začínala jsem jako technická podpora a PR specialista. Podílela jsem se na přípravě prezentačních materiálů a organizovala adventní benefiční koncert. Teď začínám s přímým oslovováním firem s žádostí o podporu a s péčí o individuální dárce. Po příchodu z mateřské to jsou všechno nové výzvy, kdy člověk musí vystoupit z komfortní zóny a učit se nové věci. Hodně mi v tom ale pomáhají kurzy, které pořádají pro neziskovky Pardubický kraj a Koalice nevládek Pardubicka,“ říká Marie Benáková.

Kraj podporuje neziskovky dlouhodobě

Pardubický kraj se podporou neziskových organizací zabývá dlouhodobě, zejména prostřednictvím dotačních titulů a také Burzy filantropie. Zde jednotlivé projekty soutěží o peníze jak z veřejné, tak i soukromé sféry.

„Nechceme dělat rozhodnutí od stolu, ptáme se pravidelně neziskovek, co jim chybí, co potřebují ke svému rozvoji. A zjistili jsme, že v oblasti vzdělávání se o neziskovky téměř nikdo nestará. Proto jsme společně s nimi vytipovali témata, která jsou pro ně užitečná a umožní jim se posunout dál,“ vysvětluje radní Pavel Šotola, který má v krajské radě na starosti sociální péči a neziskový sektor.

Marie jako začínající fundraiserka vzdělávání oceňuje

Marie jako začínající fundraiserka toto vzdělávání oceňuje. „Pomohly mi například kurzy k lepšímu využití sociálních sítí s Kateřinou Toholovou, o budování značky s Andreou Růžičkovou, anebo velmi informačně nabitý kurz o fundraisingu s Lenkou Bártovou. Silným zážitkem byl i kurz Umění prezentace s Tomášem Jirečkem, protože byl obohacený praktickými cvičeními,“ komentuje absolvovaná témata.

Koalice nevládek Pardubicka připravila další témata i na následující týdny a měsíce. Jsou mezi nimi například pořádání akcí a eventů, personální řízení neziskovek, sociální sítě pro pokročilé, grafika propagačních materiálů nebo tvorba výroční zprávy pro neziskovky.