Pardubické seniory a handicapované čeká výměna průkazů Senior TAXI


Od listopadu začne pardubická radnice měnit všechny dosud vydané průkazy pro využívání přepravní služby pro seniory a handicapované, Senior TAXI.

Kde vyzvednout nové průkazky?

Stávající držitelé průkazek, ale i noví zájemci o využívání tohoto zvýhodněného druhu přepravy, si mohou nové průkazky vyzvedávat každý pracovní den od 8 do 11 hodin a v pondělí a ve středu navíc i odpoledne v době od 12 do 17 hodin, a to na odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic v ulici U Divadla 828 (nově vchod z ulice Jindřišská).

I tentokrát je třeba, aby si žadatelé s sebou vzali občanský průkaz, případně průkaz ZTP, ZTP/P. Pokud není klient schopen dostavit se osobně, může využít plnou moc zveřejněnou na webu města.

Vydávat se budou trvalé plastové karty o velikosti občanského průkazu, které se již v budoucnu nebudou měnit a zůstanou tak jeho držiteli po celou dobu využívání služby.

Průkazky je třeba vyměnit do konce roku

Průkazky bude třeba vyměnit do konce roku 2023. Po této době nebude možné přepravu na staré průkazky uskutečnit.

Informace o výměně bude zaslána i na mobilní telefony držitelů průkazek. Po zániku nároku na využívání této služby je nutné průkazku odevzdat zpět na odbor sociálních věcí pardubické radnice.

Formuláře a více informací o službě najdete na webu www.pardubice.eu/seniortaxi.

Kontaktní osobou je Michaela Kocourková z odboru sociálních věcí nebo můžete volat na infolinku 605 204 702. Registrovaní senioři budou o této změně informováni také formou SMS.

Pardubické Senior TAXI má nové telefonní číslo

Od srpna 2023 si lze objednat službu Senior TAXI města Pardubice na novém telefonním čísle 603 200 500.

Všichni uživatelé Senior TAXI, kteří jsou v databázi klientů a mají vydanou kartu, byli vyrozuměni formou SMS zprávy. Vše ostatní, tedy cena 25 Kč za jednu jízdu, doprovod zdarma, 4 jízdy do měsíce včetně lokalit, zůstává nezměněno.

Pokud se setkáte s nabídkou jiné taxi služby s jinou cenou, než je 25 korun, nebo dokonce s klamavou reklamou (radnice zde činí patřičné kroky), nejedná se o službu Senior TAXI podporovanou městem.

Na původním čísle může fungovat komerční služba

Upozorňujeme, že na původním telefonním čísle může fungovat komerční služba, která není provozovaná a dotovaná městem Pardubice a funguje za jiných přepravních i finančních podmínek.