Virtuální Univerzitu třetího věku mají i v Přelouči

Znáte Virtuální Univerzitu třetího věku? Ta je určena převážně lidem, kteří přechází ze zaměstnání do důchodu. Nejčastěji jde o starobní a invalidní důchodce, kteří mají chuť aktivně trávit svůj volný čas, osvěžit si znalosti a doplnit je novými poznatky.

Počítač a připojení k internetu

Městská knihovna v Přelouči nabízí studium Virtuální Univerzity třetího věku, organizuje ji Česká zemědělská univerzita v Praze. „V současné době se výuky účastní 37 studentů, 1/3 studuje online z domu 1/3 studuje online z domu a zhruba 2/3 studentů se schází na městském úřadě, kde jsou přednášky promítány. Připojení k internetu a vlastní počítač by měl mít každý student. Pokud nemá, může si vše vypracovat v knihovně. Po každé přednášce je třeba doma zvládnout virtuální znalostní test,“ uvedla ředitelka přeloučské městské knihovny Ladislava Hývlová.

„Studium vede proškolený tutor, který se k této činnosti přihlásí v konzultačním středisku. Ten si potom stanoví počet účastníku a získá přístup do virtuálního prostředí,“ upřesnila Ladislava Hývlová.

Přednášky i exkurze

Jeden přednáškový cyklus se skládá z šesti lekcí. Na začátku studia přijde na řadu vzdělání v oblasti mediální gramotnosti a trénování paměti. Poté následují přednášky. V návaznosti na ně se konají exkurze.

Virtuální Univerzita třetího věku nabízí široké spektrum témat: od architektury přes astronomii, dějiny až po etiku, myslivost či genealogii.

Promoce ve vinárně U Kotýnků

Na závěr studia studenti skládají závěrečný test, ve kterém si zopakují látku. Po šesti semestrech se uskuteční promoce, tedy předání vysvědčení, a to přímo v sídle České zemědělské univerzity v Praze. Studenti však diplom nepřebírají, pouze jejich tutor.

„Proto pořádáme svou promoci ve vinárně U Kotýnků,“ řekla šéfka knihovny. „Cílem virtuální univerzity je něco se naučit a zažít, ale největší motivací účastníků je radost, že jsou obklopeni dalšími akčními lidmi,“ uzavřela Ladislava Hývlová.