Pardubický kraj je průkopníkem změn také v péči o duševně nemocné

Pardubický kraj je průkopníkem změn i v péči o duševně nemocné. „Předhradí u Skutče je toho krásnou ukázkou. V lednu 2021 jsme se sociálními službami definitivně opustili gotický hrad Rychmburk. Zde klienti řadu let bydleli v ústavním prostředí. Transformace se rodila od roku 2015. Začínala chráněným bydlením pro samostatnější klienty ve Skutči. Pokračovala rekonstrukcí nebo budováním různých typů komunitního bydlení v okolí s tou mírou podpory, kterou klienti aktuálně potřebují,“ nastínil proces změn radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

Pracovníkům působícím v této oblasti se zcela změnil dříve zaběhnutý způsob práce. Nejsou jen pečovateli, ale stali se v mnoha případech průvodci na cestě k zotavení. Dříve k nám mnoho lidí přicházelo na zbytek života. Nyní se nám daří klienty podporovat a vracet do samostatného života,“ uvedl ředitel Domova na cestě Jakub Vávra s tím, že jeho zaměstnanci již nyní sdílí zkušenosti se zaváděním praxe orientované na osobní zotavení s dalšími podobnými službami v republice.

Pro klienty přívětivější sociální služby ocenil i ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. „Lidé s duševním onemocněním se mohou dál zapojovat do života a přebírat za sebe zodpovědnost. Je to jeden z nejlepších případů transformace ústavní péče v České republice. Jsem rád, že i takové věci můžeme z evropských fondů podporovat. Krásný hrad Rychmburk, kde byli klienti předtím umístěni, tak mohl otevřít své brány turistům. Přijeďte se podívat, je tu krásně,“ dodal ministr na své facebookové stránce.