Pardubický kraj opět ocení nejlepší učitele


Na začátku letošního roku se v reprezentativních prostorách Tylova domu v Poličce uskutečnil druhý ročník slavnostního předávání Cen Gustava Habrmana vybraným pedagogům v Pardubickém kraji za jejich přínos ve školství.

Nominace do konce letošního října

Do konce letošního října mohou občané, třídní kolektivy nebo kdokoliv jiný nominovat na toto ocenění učitele za rok 2023.

Oceňování učitelů v Pardubickém kraji se koná zpravidla na konci ledna. Tehdy se dle historických pramenů narodil muž, po kterém jsou ceny pojmenovány – Gustav Habrman.

Jedná se o rodáka z České Třebové. Ten působil jako první československý ministr školství. Mezi lety 1921 a 1925 byl ministrem sociální práce. Jméno Gustava Habrmana nese také Střední škola technická a dopravní Gustava Habrmana Česká Třebová. Ta hostila první ročník předávání cen v roce 2022.

Ne typická profese, spíše poslání

„Od té doby, co působím jako krajský radní zodpovědný za školství, jsem navštívil většinu našich škol. A to nejen středních, ačkoliv kraj zřizuje jen je. Setkal jsem se s mnoha učiteli, kteří dělají pedagogickému povolání skvělé jméno. O tom jsem se mnohdy přesvědčil bezprostředně ve třídě, nebo z debat s řediteli škol. Jak se někdy říká, být učitelem není typickou profesí, ale spíše životním posláním. Chceme proto pokračovat v tradici udílení cen těm nejlepším pedagogům. Ti to vnímají podobně. A často nad rámec svých pracovních povinností škole obětují čas i úsilí navíc. Díky nim se dostává mladším generacím kvalitního vzdělání. Zároveň dělají ze školy místo, kde se všichni cítí dobře,“ uvedl Josef Kozel, radní Pardubického kraje pro školství.

Jak můžete nominovat?

Nominace je možné podávat vždy za kalendářní rok od 1. ledna daného roku do 30. října daného roku. A to elektronickou formou na e-mailovou adresu ucitelroku@pardubickykraj.cz.

Může jít o návrhy na ocenění v kategoriích mateřské školy, základní školy, střední školy a mimoškolní vzdělávání.

Návrh na ocenění musí obsahovat:

Ohlédnutí za předchozími ročníky včetně fotogalerie, přehledu oceněných a dalších užitečných informací je k dispozici na webových stránkách události.