Podnikatelský kemp pomáhá znevýhodněným mladým lidem

Regionální podnikatelský kemp pro mladé lidi z dětských domovů a sociálně slabých rodin v Pardubickém kraji byl slavnostně zahájen v prostorách Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Další z regionálních podnikatelských kempů (RPK) pořádaný spolkem 4SYOU ve spolupráci s Nadací ZET profesora Milana Zeleného umožní mladým lidem z dětských domovů, azylových domů
a pěstounských rodin v Pardubickém kraji setkání s úspěšnými manažery a podnikateli z tohoto regionu.

Série pravidelných setkání a workshopů regionálního kempu bude ukončena v listopadu 2023.

Vznik nové tradice

„Jsem rád, že nás pořadatelé Regionálního podnikatelského kempu požádali o spolupráci. Univerzitní prostředí je místem, kde se má setkávat odbornost se zájmem mladých lidí na sobě pracovat, dozvědět se nové věci a třeba si tím pomoci k rozhodnutí o budoucím studium na vysoké škole. Velmi oceňuji práci organizátorů. Ti vytvářejí příležitosti těm, kteří od svých mladých let rovné šance určitě neměli a nemají. Věřím, že se akce povede a letošní ročník založí hezkou tradici pořádání Regionálních podnikatelských kempů na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice i v budoucnu,“ řekl děkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Jan Stejskal.

Sny jsou důležité

Kemp se neformálně koná již od 1. dubna, kdy se konaly workshopy tematicky zaměřené na finanční gramotnost. Své podnikatelské zkušenosti sdílel s mladými účastníky i Otakar Klepárník, zakladatel skupiny MEDESA. Ta je jedním z hlavních partnerů kempu.

„Je důležité snít a k něčemu směřovat. Otevřít mladým lidem svět z pohledu seberealizace a podpořit je, aby rozvíjeli své sny, se ve společnosti MEDESA snažíme od samého založení. Nedílnou součástí našeho podnikání je dlouhodobá podpora potřebných a znevýhodněných. Zvlášť pak organizací a institucí zaměřených na výchovu dětí, jako jsou školy, sportovní spolky a skaut, a od založení i Letní podnikatelský kemp,“ řekl Otakar Klepárník, který se v přípravě RPK v Pardubickém kraji angažuje od samého začátku.

Program slavnostního zahájení nabídl workshop přípravy osobních profesních modelů pod vedením trenéra podnikatelských dovedností Václava Sušeně. Odpoledne představila Věra Kaderková ze společnosti Rustika téma online podnikání. Přiblížila, jak si zřídit e-shop a jak se zorientovat ve výběru dodavatelů. Na závěr programu představil Jan Němec, zakladatel projektu Glitr, interaktivní formou online podnikání a výukové hry do škol.

Podpora a příležitosti pro znevýhodněnou mládež 

Pardubickém kraji se dlouhodobě a systémově zaměřují na podporu znevýhodněných mladých lidí. „Jsme kraj, kde postupně opouštíme ústavní formu péče v dětských domovech. Tak, aby děti a dospívající mohli vyrůstat v přirozeném prostředí a byli co nejlépe připraveni na vlastní život. Proto jsme rádi přispěli na uspořádání podnikatelského kempu v našem kraji. To umožní mladým lidem jejich osobní rozvoj a rozvoj kompetencí pro jejich budoucí pracovní uplatnění,“ uvedl Pavel Šotola, radní Pardubického kraje, který je zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor.

Regionální podnikatelské kempy dávají šanci znevýhodněným mladým lidem z regionů nastavit si podmínky pro úspěšný vstup do dospělého života. Zároveň získat příležitosti pro nastartování své budoucí kariéry a uplatnění ve společnosti. Jejich posláním je seznámit účastníky s podnikáním a vzájemnými vazbami mezi zaměstnancem podniku, odborníkem ve svém oboru a podnikatelem. Měli by plně pochopit jednotlivé profesní role a jejich vzájemnou provázanost, stejně jako nezbytnost spolupráce a spoluzodpovědnosti při jejich vykonávání.

Podpora podnikání v regionu

„Jedním z hlavních úkolů regionálních hospodářských komor je podpora podnikání a podnikatelů v daném regionu. Není proto náhoda, že pardubická krajská hospodářská komora aktivně podporuje Regionální podnikatelský kemp pro děti z dětských domovů, azylových domů a pěstounských rodin z Pardubického kraje. Všem účastníkům kempu přejeme, aby jejich profesní dráha i další cesta životem dostaly díky němu ten správný směr,“ poznamenala Eva Malinová, ředitelka Krajské hospodářské komory Pardubického kraje.

Konzultanti a lektoři regionálního kempu tvoří zkušení podnikatelé a manažeři. Stejně tak i mladí absolventi Letních podnikatelských kempů. Ti sdílejí své osobní a profesní zkušenosti a předávají své znalosti formou prezentací a individuálních konzultací.