Vysoké Mýto se stalo Historickým městem roku České republiky


Od Pardubického kraje obdrží město Vysoké Mýto odměnu 100 tisíc korun za vítězství v krajském kole soutěže Historické město roku.

Mezitím však toto sídlo s největším čtvercovým náměstím v kraji získalo i celorepublikový titul s odměnou jeden milion korun.

Cenu převzal v duchovním centru Pražská křižovatka starosta Vysokého Mýta František Jiraský se svými kolegy.

Symbolický šek od Pardubického kraje převezme na slavnostním vyhodnocení na podzim.

Kdo pořádá soutěž?

Soutěž každoročně pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezskave spolupráci s ministerstvem kultury a ministerstvem pro místní rozvoj. Hodnotí se v ní příprava a realizace Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových zón v jednom kalendářním roce.

„Vysoké Mýto vyhrálo krajské kolo už několikrát. Za rok 2017 se umístilo na dělené 2. a 3. příčce v republice. Navíc stále v regeneraci památkové zóny pokračuje. Sdružují zde všechny dostupné prostředky, včetně dotací od Pardubického kraje. Daří se jim obnovovat nejen památky ve vlastnictví města, ale přispívat i dalším vlastníkům památkově chráněných objektů. Proto mám radost, že tentokrát vyhráli i na celostátní úrovni. To se z našeho kraje podařilo v roce 1994 Svitavám, v roce 2000 Litomyšli a naposledy v roce 2013 Chrudimi,“ uvedl náměstek hejtmana Pardubického kraje pro kulturu a památkovou péči Roman Línek.

Co ocenila porota?

Za rok 2022 komise v případě Vysokého Mýta kladně hodnotila zejména opravu a hlavně následné zpřístupnění jedné z dominant města, kulturní památky, Pražské brány.

Oceněna byla též snaha o prohlašování dalších kulturních památek, z nichž to byla v roce 2022 například sušárna lnu.

Čím je město ojedinělé?

Vysoké Mýto je spolu s Litomyšlí v rámci Pardubického kraje ojedinělé tím, že zřídilo pozici městského krajinářského architekta (Lukáš Štefl). To se v i loňském roce promítlo v dokončené revitalizaci veřejných prostranství, zejména Havlíčkových sadů. Ty na přelomu 19. a 20. století navrhl přední evropský krajinářský architekt František Thomayer. Zajímavá je i snaha vedení města o nové naučné stezky. Z nich v rámci celorepublikového srovnání je ojedinělý duchovní okruh vedený po sakrálních památkách.

Historické centrum města

Historické centrum Vysokého Mýta je přirozeným středem života ve městě. Stále se tu něco děje. To bylo pro porotce velmi důležité, jak potvrdil i starosta města František Jiraský při přebírání ceny: „Na náměstí jsou pravidelně desítky akcí ročně, od Městských slavností, Festivalu Týden hudby přes Čermákovo Vysoké Mýto, Sodomkovo Vysoké Mýto, Noc v galerii, Muzejní noc, promenádní koncerty až po akce církví, Mikáda či spolků variace vm a Promejto, Dobroběhu či různých škol. Prostě to tu žije.“

Jaký je pohled z Pražské věže?

Za pozornost ve Vysokém Mýtě stojí i Pražská věž. Vede na ni 152 schodů. Za dobré viditelnosti je ale odměnou jedinečný výhled na historické centrum města i okolí. Z ochozu velké věže je krásný pohled i na Orlické hory a Krkonoše.

Pražská brána je nejzachovalejší částí bývalého opevnění ze 14. století. I přesto, že se jí v minulosti požáry nevyhnuly, její gotické dispozice zůstaly nedotčeny dodnes. Nynější novogotická podoba pochází z roku 1883, podle projektu Františka Schmoranze.

V letech 2013-2022 realizovalo město Vysoké Mýto postupnou obnovu této historické dominanty města. Ta byla ukončena rozsáhlou rekonstrukcí velké věže, kdy došlo k obnově střechy i interiéru. Restaurovaly se také například věžní hodiny, pískovcové prvky na fasádě a věžní makovice. Letos je vyhlídková věž Pražské brány otevřena od 20. května. V jejím interiéru si můžete prohlédnout výstavu. Ta představuje historii města, doplněnou fotografiemi památek.

Město proměnilo naučné stezky

„Před pár lety jsme se rozhodli, že staré naučné stezky, u jejichž vzniku stála vysokomýtské organizace Českého svazu ochránců přírody, nahradíme novou stezkou se třemi okruhy. Městský okruh jsme zpřístupnili v památkové zóně. Další je přírodní okruh na Vinice. Třetí stezka vede po duchovním okruhu do Knířova a do Vraclavi,“ řekl starosta František Jiraský. Naučné stezky nabízejí zájemcům i aktivní zapojení prostřednictvím mobilních telefonů.

Stezky vznikaly v uplynulých třech letech. Vloni byla dokončena stezka duchovní. Její asi dvacetikilometrová trasa vede polními cestami z centra Vysokého Mýta na Knířov, Vanice, Sedlec, Vraclav a zpět do města. Turisté uvidí menší i větší sakrální objekty, kostely, sochy, kapličky nebo smírčí kříže a jednotlivá zastavení jsou zhotovená z pískovce. „Duchovní rozměr naučné stezky podtrhuje osobnost vysokomýtského rodáka, jezuity, básníka a prozaika Bedřicha Bridela. Byl jednou z nejzajímavějších postav české literatury 17. století. S jeho texty se návštěvníci potkají na každém zastavení,“ sdělil historik Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě Vojtěch Barcal.

V Pardubickém kraji je o regeneraci památek zájem

Zájem o opravy památek v kraji sleduje Krajský úřad Pardubického kraje i prostřednictvím zájmu o dotace. „Letos máme v krajském rozpočtu přibližně 20 milionů korun na tyto dotace. Zájem je však jako každoročně 2,5krát vyšší. Je také zajímavé, že z přehledu vyhodnocení Programu regenerace vyplývá, že městské památkové rezervace a zóny v Pardubickém kraji jsou v součtu na prvním místě v republice v čerpání dotací z tohoto celostátního programu,“ dodal Roman Línek.