Seznamte se s dobrovolnictvím v Pardubickém kraji!

Zajímá vás, co obnáší práce dobrovolníků? Kde je možné se jako dobrovolník zapojit? Nebo chcete začít s dobrovolnictvím ve své organizaci? Všechny tyto otázky zodpoví Regionální dobrovolnické centrum Pardubického kraje, provozované Koalicí nevládek Pardubicka, které je zastřešujícím a informačním zázemím pro realizaci dobrovolnických aktivit a programů v kraji. Zavítat můžete přímo do jeho sídla nebo na některou z plánovaných akcí.

Den otevřených dveří

v úterý 30. května pořádá regionální dobrovolnické centrum (RDC) Den otevřených dveří. V čase od 9 do 16 hodin zve do svých prostor v pardubickém Evropském spolkovém domě (Klášterní ulice, čp. 54). Zde se budou koordinátoři těšit na viděnou se zájemci o dobrovolnictví, zástupci dobrovolnických organizací, obcí nebo samotnými dobrovolníky, kteří si mohou domluvit čas návštěvy na e-mailu: dobrokraj@konep.cz. Společně si popovídají, představí aktivity centra a nasdílí zkušenosti z této oblasti.

Kdo nestihne osobní návštěvu, najde zástupce centra 9. června od 13 do 20 hodin v prezentačním stánku na pardubickém Komenského náměstí při akci Den Pardubického kraje.

Den dobrovolnictví

Že je práce dobrovolníků nejen užitečná, ale i zábavná, se může každý přijít přesvědčit na akci Den dobrovolnictví. Uskuteční se 28. červnaKlášterních zahradách v Chrudimi. Ten pořádá Oblastní charita Chrudim spolu s regionálním dobrovolnickým centrem a s Pardubickým krajem.

Zajímavý celodenní program představí nejen rozmanité dobrovolnické činnosti. Malým i velkým účastníkům poskytne rovněž kulturní či vzdělávací zážitky.

Sportovní park Na Špici

Téma dobrovolnictví představí hravou formou také místní dobrovolnické organizace 9. srpnapardubickém parku Na Špici při Sportovním parku Pardubice.

„Dobrovolníci pomáhají v Pardubickém kraji napříč všemi oblastmi, ať už to je práce s dětmi, seniory, zdravotně hendikepovanými, ve zdravotnictví, přírodě či kultuře. Jejich význam ve společnosti je nezpochybnitelný. Proto jim patří velký dík a uznání. Pardubický kraj dobrovolnictví dlouhodobě podporuje, ať už finančně nebo osvětou,“ říká Pavel Šotola, krajský radní pro sociální péči a neziskový sektor.