Sféra v Automatických mlýnech má logo

Centrální polytechnické dílny (CPD) vznikající v Automatických mlýnech budou nově vystupovat pod názvem Sféra. Ten bude spolek marketingově zastřešovat.

Propagace tak má fungovat efektivněji. A to nejen díky názvu Sféra, jehož samotný význam definuje podstatu CPD, ale také novému grafickému vizuálu zahrnujícímu vlastní logo.

Cesty za poznáním všemi směry

„Vzdělávací centrum Sféra nabídne cesty za poznáním všemi směry. To podpoří všestranné myšlení a umožní získat nové zkušenosti, přátele a zážitky. Název Sféra má evokovat skupinu lidí, kteří se zde budou setkávat bez ohledu na věk. Projekt totiž cílí na všechny generace. Každý sem může přijít za svými zájmy. Jejich nesourodost umožňuje zájemcům vidět svět z různých úhlů pohledu,“ vysvětluje vznik názvu Sféra Gisela Kostelecká, místopředsedkyně spolku Centrální polytechnické dílny.

Nový název doplní také logo

Nový název doplní také nové logo. Všichni účastníci výběrového řízení na grafický vizuál museli předložit grafický koncept a návrh vizuální identity Sféry. Ale také příklady jejího fungování na různých výstupech včetně propagačního předmětu, hlavní webové stránky, plakátu a vizitek.

„Součástí výběrového řízení organizovaného ve spolupráci s organizací Czechdesign byl také návrh loga, které se stane stěžejním poznávacím prvkem Sféry. Naším cílem bylo najít partnera z oblasti grafického designu pro vytvoření komplexního řešení jednotné vizuální identity vzdělávacího centra Sféra, která bude odpovídat zaměření a různorodosti náplně Sféry a osloví mladou generaci,“ informuje náměstek pardubického primátora a předseda spolku CPD Jakub Rychtecký.

Jedním z autorů nového vizuálu je designerka Cindy Kutíková, která na návrhu spolupracovala spolu s Jiřím Mockem a Danielem Šmírou ze studia Permanent Office.

„Nechtěli jsme, aby šlo pouze o zástupnou vizualitu, která subjekt reprezentuje. Naším záměrem bylo vytvořit identitu, jež bude něco sdělovat o obsahu, která bude odborná, ale zároveň srozumitelná pro širší spektrum společnosti. Dalším zásadním bodem pro nás byla univerzálnost, aby se s identitou dalo jednoduše pracovat. Máme celkem negativní zkušenosti, pokud někomu předáte systém, který obsahuje příliš kreativní složky. Postupem času se celek většinou rozpadne. Hlavním jednotícím elementem vizuálního stylu je kruh/koule. Ten se propisuje napříč vizuálním stylem od loga, typografii až po samotné propagační výstupy daných okruhů. Nepracujeme s jednou vytyčenou vizualitou nebo jedním vizuálním charakterem, a naopak jsme vsadili jsme na různorodost,“ podotýká za autory Cindy Kutíková.

Sféra se otevře v září 2023

Vzdělávací centrum Sféra se veřejnosti otevře v září 2023. Nabídne širokou škálu vzdělávacích aktivit, prostor pro vzájemné setkávání a předávání zkušeností. Návrh prostorového řešení počítá se 4 řemeslnými dílnami a 4 laboratořemi na přírodopis, chemii, fyziku včetně učebny PC a počítačové grafiky. Vznikne zde také sál Svět dětí. Ten bude využíván primárně dětmi předškolního věku a žáky prvního stupně základních škol.

Věda na kouli

„Ústředním prostorem bude univerzální promítací a prezentační sál, kde bude umístěno zařízení Science on Sphere neboli Věda na kouli. Tento prostor nabídne v regionu ojedinělé vybavení – sférický projekční systém vytvořený americkým Národním úřadem pro oceány a atmosféru. Jedná se o interaktivní model planety Země obklopený prostředím, na kterém je možné promítat zemský povrch, a to při plné simulaci jeho přírodních jevů. Sféra propojí vědu, moderní technologii a tradiční řemesla, díky tomu si zájemci budou moci vše vyzkoušet na vlastní kůži a rozvíjet ve Sféře svou tvořivost, která je klíčová snad pro každé povolání,“ podotýká náměstek Rychtecký s tím, že fungování takto vybaveného střediska počítá s provozem 7 dní v týdnu.