Vzdělávací centrum Sféra v Automatických mlýnech povede David Koppitz

Rada spolku Centrální polytechnické dílny (CPD), který bude provozovat nově vznikající vzdělávací centrum Sféra v areálu pardubických Automatických mlýnů, jmenovala do funkce ředitele zkušeného manažera a pardubického rodáka Davida Koppitze. Ten uspěl ve výběrovém řízení. Komisi přesvědčil zejména svou vizí, kam by mělo dokončované vzdělávací centrum Sféra směřovat.

Plný provoz by měl být zahájen v září

„Naším cílem bylo, aby nový ředitel nastoupil co nejdříve a aktivně se účastnil dokončení stavby, ale i postupného vybavování pomůckami a technologiemi objektu Sféry, který má sloužit polytechnickému vzdělávání. Hlavním úkolem nového ředitele nyní je připravit špičkový tým. Ten má být složený z kvalitních lektorů se zkušenostmi z praxe a prohloubení spolupráce s Univerzitou Pardubice, školami a zaměstnavateli z regionu,“ uvedl náměstek pardubického primátora pro oblast školství Jakub Rychtecký.

Plný provoz by měl být zahájen v září. Přístupná bude sedm dní v týdnu všem typů uživatelů – od nejmenších dětí přes žáky škol, dospělé až pro seniory.

Chceme nadchnout děti pro polytechnické obory

„Chceme vybudovat otevřenou a inovativní instituci, která ve spolupráci se školami, univerzitami a zástupci soukromého sektoru pomůže děti nadchnout pro polytechnické obory a přiblížit absolventy škol potřebám zejména technologicky orientovaných firem v regionu,“ sdělil nový ředitel CPD – Sféra David Koppitz.

Návrh prostorového řešení počítá se 4 řemeslnými dílnami a 4 učebnami pro chemii, fyziku, přírodopis, informační technologie a robotiku. Vznikne zde také sál Svět dětí. Ten bude využíván primárně dětmi předškolního věku a žáky prvního stupně základních škol.

„Ústředním prostorem bude univerzální promítací a prezentační sál. Zde bude umístěno zařízení Science on Sphere neboli Věda na kouli,“ podotkl náměstek Rychtecký.