Začala stavba komunitního domova pro seniory ve Vendolí


Ve Vendolí na Svitavsku byla slavnostně zahájena stavba domova pro seniory, jehož investorem je Diakonie Českobratrské církve evangelické.

Celkové stavební náklady kolem 100 milionů korun

Kapacita domova je plánována pro 20 osob. Celkové stavební náklady dosahují přibližně 100 milionů korun. Téměř 80 milionů korun pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.

„Dlouhodobě vnímáme potřebnost domova pro seniory v oblasti Litomyšle a Svitav. Je tedy logické, že i když síť sociálních služeb je v našem kraji poměrně hustá, tak ne ve všech částech Pardubického kraje. Proto jsme souhlasili se zařazením služby do krajské sítě. To je nezbytný předpoklad pro její další fungování. Pro nás je velmi důležité, že se jedná o komunitní domov pro 20 klientů. To je v souladu s naším trendem transformace sítě sociálních služeb. Jde o zařízení, která se více přibližují standardnímu fungování domácností. Ostatně je to trend, který jsme začali rozpracovávat v roce 2012 s tehdejším radním pro sociální péči Jiřím Brýdlem a pokračujeme v tom i ve spolupráci s radním Pavlem Šotolou,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Diakonie na stavbu získá evropské dotace

„Pro Diakonii Českobratrské církve evangelické je takto rozsáhlá stavba velkým soustem. A to i přes získání evropské dotace. Proto jsme se shodli, že bychom z krajského rozpočtu byli schopni uvolnit část finančních prostředků na dofinancování stavby. O konkrétních parametrech i v kontextu možností rozpočtu kraje však budeme ještě jednat,“ řekl hejtman.

První zařízení diakonie v Pardubickém kraji

Podle radního Pardubického kraje pro oblast sociální péče a neziskového sektoru Pavla Šotoly se jedná celokrajsky o mimořádný projekt. „Domov pro seniory ve Vendolí je prvním zařízením tohoto typu, které je již od počátku stavěno v rámci principů deinstitucionalizace sociálních služeb. To znamená, že už počítá s komunitním způsobem života v domácím prostředí. Zároveň je to první zařízení diakonie v našem kraji. I přesto, že se jedná o nákladný projekt, tak jsem přesvědčený, že důstojné žití seniorů nelze přepočítávat jen na vynaložené finanční prostředky. Proto má také projekt naši plnou podporu,“ poznamenal Pavel Šotola.