Pardubický kraj letos vyčlenil přes 12 milionů na prorodinné aktivity

Blíží se Mezinárodní den rodiny, který každoročně připadá na 15. května. Pardubický kraj pořádá právě v tomto dni v Kongresovém centru Paláce Pardubice výjimečnou konferenci s názvem Rodina a současnost.

Hovořit zde budou odborníci na psychologii, psychoterapii či pedagogiku jako Jiří Halda, Laura Janáčková, Roman Miletín a Radek Ptáček. Na téma „Jak žít a nezbláznit se“ pohovoří také známý kněz Zbigniew Czendlik.

Pardubický kraj pro rodinu 

Výstupy konference budou po jejím skončení k dispozici i veřejnosti. Podporu rodin ale pravidelně zajišťuje také dotační politika kraje.

„Úsilí našeho kraje systematicky podporovat rodiny vyvrcholilo v minulých letech vytvořením dotačního programu Pardubický kraj pro rodinu. Ten ve svých podprogramech soustředil aktivity ve prospěch rodin a dětí v sociální, školské a volnočasové oblasti. Pro letošní rok máme k dispozici více jak 12 milionů korun, a to nám umožní zase dojít o kousek dál a pracovat na nových tématech. Jedná se o podporu například ohrožených dětí a rodin, seniorů i zdravotně postižených, ale také o podporu při řešení náročného chování žáků ve školách či duševního zdraví. Podpořeny jsou také aktivity přispívající k vytváření zdravých vztahů v rodině,“ uvedl radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

Podpora rodinného života i rodin v nepříznivé situaci

V podprogramu Prevence a podpora rodin v nepříznivé životní situaci rozdělil Pardubický kraj letos 7,4 milionu korun pro organizace, které se starají o rodiny, děti a mladé dospělé v krizové situaci. Jedná se především o neziskové organizace, charity, integrační a rodinná centra, kluby mládeže či potravinovou banku.

Necelé tři miliony korun obdržely organizace na podprogram Podpora rodinného života, ze kterého realizují různé aktivity na podporu vztahů v rodině, ale i akce pro znevýhodněné děti s rodiči, seniory či mezigenerační soužití.

Dalších 1,3 milionu využije resort školství pro vzdělávání a pomoc učitelům a 800 tisíc korun jde na volnočasové aktivity dětí.