Zaopatřovací příspěvek pro mladé dospělé vyrůstající v náhradní péči

Zaopatřovací příspěvek je jednorázová nebo opakovaná dávka určena na podporu osamostatnění mladých dospělých, kteří opustili náhradní péči. Žádost o příspěvek na podává na Úřadu práce ČR.